O KONFERENCIJI

Vizija, misija i cilj

Vizija, misija i cilj Wave 4 Tourism konferecije.
Vizija, misija i cilj Wave 4 Tourism konferecije.

Organizacijski tim Wave 4 Tourism konferencije 2024.

Voditeljica Wave 4 Tourism koferencije 2024.
Voditeljica sekcije marketing
Voditeljica sekcije zabava i aktivnosti
Voditeljica sekcije program

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Arijana Mustapić
Voditeljica sekcije sponzori

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Voditeljica sekcije ljudski potencijali
Sara Grbeša
Sekcija marketing
Sekcija program i zabava
Sekcija sponzori
Sekcija program
Vanjski suradnik
Vanjski suradnik

Mentori

Prof. dr. sc.
Prof. dr. sc.
Predavač
mag. oec.
Gallery

W4T 2022