O KONFERENCIJI

Vizija, misija i cilj

Vizija, misija i cilj Wave 4 Tourism konferecije.
Vizija, misija i cilj Wave 4 Tourism konferecije.

Organizacijski tim Wave 4 Tourism konferencije 2023.

Voditeljica Wave 4 Tourism koferencije 2023.
Voditelj sekcije marketing
Voditeljica sekcije zabava i aktivnosti
Voditelj sekcije program

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Voditeljica sekcije sponzori

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ivona Ternjei
Voditeljica sekcije volonteri
Voditeljica sekcije ljudski potencijali
Helena Klarić
Sekcija marketing
Sekcija marketing
Filip Štimac
Sekcija marketing
Sekcija program
Sekcija program
Sekcija program
Sekcija zabava i aktovnosti
Arijana Mustapić
Sekcija sponzori
Vanjski suradnik
Vanjski suradnik
Vanjski suradnik

Mentori

Prof. dr. sc.
Prof. dr. sc.
Predavač
mag. oec.
Gallery

W4T 2022