Wave 4 Tourism 2021.

Prva Wave 4 Tourism konferencija započela je 30. rujna 2021 u Opatiji. Ova sadržajna konferencija bazirala se na održivom turizmu, marketingu, digitalnom turizmu te luksuznom turizmu. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu bio je prvi službeni dom Wave 4 Tourism konferencije.

1. dan Wave 4 Tourism konferencije

Prvi dan Wave 4 Tourism konferencije službeno su otvorili dekanica fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sandra Janković te prorektorica za digitalizaciju i razvoj Sveučilišta u Rijeci, Senka Mačešić. Zatim je došao red na predavače od kojih je prvo predavanja pripalo Tomislavu Pancirovu – konzultantu za digitalne komunikacije. Slijedio ga je Adriano Požarić, vlasnik Turizam Info časopisa te Marko Šimić koji je direktor prodaje u Aquaint d.o.o. koji je zaokružio cijelu priču digitalnog turizma s predavanjem o umjetnoj inteligenciji u ugostiteljstvu. Moderator cijele konferencije bila je Maja Lena Lopatny. Održivu tematiku pokrenula je udruga Balkan Campers Slovenija čiji je slogan glasio „Zašto je bolje staro nego novo?“. Ovu zanimljivu tematiku obradila je i Jelena Berečić, voditeljica Regionalnog turističkog centra True Colors. Predavanja su zaključena s Irenom Ateljević, vlasnicom Terra Meera. Dan je završio s predavanjem Jelene Holenko Pirc - Lynx and Fox.

2. dan Wave 4 Tourism konferencije

Drugi dan predavanja započeo je u tonu marketinga sa zanimljivim predavanjem naziva „Više od sunca i mora: kako istaknuti posebnosti turističkog brenda?“ koje je vodila Nela Dunato, vlasnica obrta Nela Dunato Art & Design. Slijedio je Nedeljko Penezić, vlasnik i direktor tvrtke Quanarius d.o.o. na Krku. Zanimljivo predavanje održao je i Klaudio Šegarić, direktor marketinga u Liburnia Riviera hotelima. Cijelu temu marketinga zaokružili smo s predavanjem Hrvoje Balena. Zadnja tema koja se obrađivala na konferenciji bila je luksuzni turizam. Ovu temu službeno je otvorila Katarina Larisa Ham koja nam je objasnila poveznicu luksuznog turizma i pandemije Covid-19. Nakon nje uslijedio je Viktor Peršić, ravnatelj Thalassotherapije u Opatiji. Cijelu tematiku luksuznog turizma kao i sva predavanja zaključili smo sa Zoranom Žgaljardićem koji nam je govorio o estetskoj kirurgiji te se postavilo pitanje postoji li poveznica između luksuznog turizma i estetske kirurgije. Nakon službenog zatvaranja prve Wave 4 Tourism konferencije uslijedio je party ispred hotela Istra.

Organizacijski tim Wave 4 Tourism konferencije 2021.

Timski rad možemo smatrati zasebnom disciplinom koja donosi mnoge pogodnosti te smatramo kako je kvalitetan tim ključ uspjeha u svakoj organizaciji. Spustite se niže kako bi upoznali organizacijski tim Wave 4 Tourism konferencije u 2021. godini te otkrili koji su bili njihovi zadaci.

Marketing

Program

Zabava i aktivnosti

Ljudski potencijali