Speaker

Ivana Šajn i Saša Begović

Saša Begović, arhitekt, partner, diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu; Ivana Šajn, projektantica, voditeljica, diplomirala a

Firma 3LHD je usmjerena na integraciju različitih disciplina; arhitekture, urbanog i pejzažnog krajolika, dizajna i umjetnosti. Projekti poput Mosta hrvatskih branitelja, hrvatskih paviljona na EXPO-u u Japanu i Španjolskoj, Rive u Splitu, Grand Park Hotela Rovinj i Karlovačkog slatkovodnog akvarija afirmirali su Studio ne samo u stručnim krugovima već i u širem krugu domaće i strane javnosti.

speaker Agenda

Speaker Sessions

Posts by 

Ivana Šajn i Saša Begović

No items found.

Get your tickets and assist the best marketing event in the world